Centre esportiu Mas Solà

Ompliu aquest formulari per fer la inscripció a les estades de Setmana Santa.

  • Dades de l'alumne

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es demana el consentiment als pares/mares o tutors legals per l’enregistrament visual ( fotografia i/o videocàmera ) dels infants durant les activitats realitzades a l’escola de tennis. En cas de NO AUTORITZAR els drets d’imatge del seu fill/a, cal que marqueu la casella següent:
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.